Våra tjänster

Privat person

Vi vill med våra tjänster underlätta vardagen för Er,
inte bara genom att ge ett högkvalitativt resultat utan också
genom att kunna erbjuda Er en helhetslösning med;
Städning
Flytt
Packning
Transport
Återvinning,
Renovering
Tömning av bohag/dödsbon
Trädgårdsarbete

Allt som t.ex kan ingå vid byte/försäljning av en bostad.

Vi lämnar alltid skriftlig offert som skall godkännas
av Er som kund innan arbete påbörjas.

FÖRETAG

Samma grundidé gäller vid våra lösningar för företag:
En komplett leverantör som kanske tidigare har skötts av flera kontakter/leverantörer, allt för att underlätta för er som kund.

Exempel på våra tjänster;
Kontorsstädning
Städning av publika utrymmen
SANERING
Skötsel av utemiljö och grönområden
Leveranser av kontorsmaterial
Återvinnings transporter
Bud transporter

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vi vill förenkla er förvaltning och utveckling! En entreprenör, en kontaktperson, snabbt, enkelt, smidigt. Detta gör också att vi kan hålla bra priser utan att där efter tumma på kvalitén på utförda tjänster.
Exempel på våra tjänster;
Trappstädning
Storstädning
Sanering av publika utrymmen (soprum och liknande)
Klottersanering
Grönområden
Snöskottning/sandning